בוקר מכינות ושנות שירות לשכבת י״ב

בוקר מכינות ושנות שירות לשכבת י״ב בשיתוף גליה לבן אבוהב מנהלת התנדבות רשותית, תנועות נוער ותכלול שש ומכינות במחלקת הנוער, אגף נוצ"ץ.