הרצאה לתלמידי הנדסת תכנה בנושא ניהול פרויקט ע"י המהנדס מרטין מgenpact.

הרצאה לתלמידי הנדסת תכנה בנושא ניהול פרויקט ע"י המהנדס מרטין מgenpact.
תודה למרטין על הרצאה מעניינת😁
תודה ליסמין מתעשיידע אשר דואגת לנו להרצאות מעשירות!
תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם
Genpact Europe