לוח חופשות תשפ"ב

1. פתיחת שנת הלימודים

הלימודים יתחילו ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א, 1.9.2021, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

2. סיום שנת הלימודים

תסתיים השנה ביום שני, כ"א בסיוון התשפ"ב, 20.6.2022.

3. סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע: בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 177 ימי לימוד.

4. חגי ישראל

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשפ"א עד ב' בתשרי התשפ"ב, 6-8.9.2021. 

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב, 15–16.9.2021. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשפ"ב, 17.9.2021.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשפ"ב, 20.9.2021   יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29.9.2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30.9.2021.

 

חג הסיגד*

יום חמישי, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021.

חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב, 30.11.2021   יום שני, ב' בטבת התשפ"ב, 6.12.2021.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ב, 7.12.2021.

 

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב,

17.1.2022.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב,
16-18.3.2021. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשפ"ב, 20.3.2022.

 פורים קטן – ימים שלישי ורביעי, י"ד וט"ו באדר א' התשפ"ב, 15-16.2.2022. אלו ימי לימודים.

פסח

מיום חמישי, ו בניסן התשפ"ב, 7.4.2022   יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב, 23.4.2022. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24.4.2022.

 

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשפ"ב, 6.5.2022.

הוקדם

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19.5.2022. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 20.5.2022.

 

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשפ"ב, 29.5.2022.

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 7.6.2022.

 

5. ימי צום*

היום

התאריך

הערות

צום גדליה

יום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

 

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התשפ"ב, 14.12.2022.

 

תענית אסתר

יום רביעי, י"ג באדר ב' התשפ"ב, 16.3.2022.

 

17 בתמוז

יום ראשון, י"ח בתמוז התשפ"ב, 21.7.2022.

נדחה

תשעה באב

יום ראשון, י' באב התשפ"ב, 7.8.2022.

נדחה

 * בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

6.   ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

היום

התאריך

הערות

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

יום רביעי, ל' בתשרי התשפ"ב, 6.10.2021.

 

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

יום שני, י"ב בחשוון התשפ"ב, 18.10.2021.

 

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב, 10.11.2021.

 

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התשפ"ב, 16.12.2021.

 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שני, י"א באדר ב' התשפ"ב, 14.3.2022.

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום חמישי, כ"ז בניסן התשפ"ב, 28.4.2022.

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום רביעי, ג' באייר התשפ"ב, 4.5.2022.

הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים.

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל

יום רביעי, י' באייר התשפ"ב, 11.5.2022.

 

7.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג

שנת הלימודים התשפ"ג תחל ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1.9.2022.