מגמות ומסלולים

מערך הלמידה הכללי בבית הספר

בבית ספרנו יש מקום לכל אחד. כל תלמיד יכול למצוא את מקומו במקצוע שהוא אוהב ולהשקיע בלימודים ברצון במגמה המתאימה לו.
בדף זה פרטנו עבורכם על כל מגמות בית הספר. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.

מערך הלימודים יתמקד בשלושה צירים מרכזיים: ציר המדעים, ציר האמנויות וציר כללי.

 • ציר המדעים -> מדעי הרפואה, הנדסת תוכנה, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, חשמל ואלקטרוניקה.
 • ציר האמנויות -> מחול, תיאטרון, תקשורת, אומנות ועיצוב.
 • ציר כללי -> מדעי החברה, גיאוגרפיה, תושב"ע, פיזיולוגיה, ערבית, דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית.

לתלמיד תהיה אפשרות רבה של בחירה, ולמעשה, כל תלמיד ירכיב לעצמו תכנית לימודים, העונה על רצונותיו, על צרכיו, על כישוריו ועל תכניותיו לעתיד.

כאמור, ניתנת לתלמיד האפשרות לבחור בעצמו שני מקצועות ברמה של 5 יח"ל.

שיקראו להלן "מקצועות בחירה" ויפורטו בהמשך בשני מקבצים.

 • כדי לקבל תעודת בגרות התלמיד חייב ללמוד את מקצועות החובה בהיקף של 16 – 21 יח"ל בנוסף למקצועות הבחירה. הזכאות לתעודת הבגרות מחייבת להיבחן ב- 21 יח"ל ומעלה.
 • עפ"י חוקת הזכאות החדשה, תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:
 • ציון חיובי בחינוך גופני.
 • ציון חיובי במקצוע מדעי שנלמד בכיתה י' (לתלמידים שאינם לומדים שני מקצועות מדעיים מוגברים).
 • ציון חיובי בלימודי השכלה כללית שנלמד בכיתה י'.
 • ביצוע מעורבות חברתית במלוא היקף השעות הנדרש לאורך שלוש השנים (י'-י"ב).

מקצועות חובה:

 • הבעה עברית ולשון – 2 יח"ל
 • ספרות – 2 יח"ל
 • הסטוריה – 2 יח"ל
 • תנ"ך – 2 יח"ל
 • אזרחות – 2 יח"ל
 • אנגלית – 5/4/3 יח"ל
 • מתמטיקה – 5/4/3 יח"ל

* לימודי אנגלית ומתמטיקה – שיבוץ תלמידי חטיבות הביניים בהקבצות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה ייעשה בהתאם להמלצות המורים המלמדים תלמידים אלו בחטיבת הביניים. תלמידי חוץ יוזמנו למבחן מיון לקראת תום חופשת הקיץ כדי לשבצם בקבוצת הלימוד המתאימה להם. בתום הרבעון הראשון יתקיים מבחן בשכבת כיתות י', שבו ייעשו ההתאמות המתחייבות מהישגי התלמידים בפועל בחטיבה העליונה.

פירוט מקצועות הבחירה:

כדי לאפשר גמישות מרבית בהכנת מערכת השעות וגם להציע אפשרויות בחירה מגוונות חולקו המקצועות לשני אשכולות כמפורט להלן: על תלמיד חלה חובה לבחור מקצוע בחירה אחד מהאשכול הראשון (בחירה מחייבת), ומקצוע נוסף מתוך אשכול הבחירה השני.

במסגרת טיפוח המצוינות בבית הספר יתאפשר לתלמידים מצטיינים בלבד לבחור מקצוע שלישי, ובתנאי שבחירה זו תעמוד באילוצי מערכת השעות של ביה"ס ותאושר על ידי צוות ביה"ס.

אשכולות בחירה לקראת שנת הלימודים תש"פ

אשכול בחירה מחייבת:

גיאוגרפיה

תושב"ע

מדעי החברה

מערכות חשמל

מערכות אלק'

ביולוגיה

כימיה

מדעי הרפואה

הנדסת תוכנה

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

10

יח"ל (3)

10

יח"ל (3)

5

יח"ל

5

יח"ל

10

יח"ל (2)

10

יח"ל (1)

אשכול בחירה ב':

תאטרון

מחול

עיצוב

אומנות

תקשורת

דיפלומטיה ותקשורת בין לאומית

חינוך גופני

ערבית

תושב"ע

ביולוגיה

כימיה

פיסיקה

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

8

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

 יח"ל

5

 יח"ל

5

יח"ל

הבהרות והסברים

 • מקצועות לימוד, המופיעים בשני אשכולות, נועדו לאפשר את הגיוון הרב ביכולתו של התלמיד לבחור לעצמו את תחומי הלימוד שבהם הוא מתעניין.
 • מודגש ומובהר, כי אין אפשרות לבחור שני מקצועות מורחבים מאותו אשכול.
 • מובהר בזאת, כי ביה"ס אינו מתחייב לפתוח קבוצת לימוד המונה פחות מ- 20 תלמידים.
 1. הנדסת תוכנה – 10 יחידות לימוד חובה. לא ניתן יהיה לגשת רק ל – 5 יחידות לימוד מדעי המחשב.

תלמיד המכוון למסלול סייבר בהנדסת תוכנה מחויב לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול בחירה ב'.

 1. מדעי הרפואה – לתלמיד הבוחר ללמוד מדעי הרפואה מומלץ לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול ב', אך ניתן לשלבו גם עם מקצוע לא מדעי.
 2. תלמיד הבוחר ללמוד מערכות חשמל או מערכות אלקטרוניות ייבחן במקצועות אלו בסוף כיתה י"א בהיקף של 5 יח"ל. בכיתה י"ב ישלים התלמיד 5 יח"ל נוספות, ובהתאם לכישוריו יוכל להמשיך ללימודי טכנאי/הנדסאי במכללה של ביה"ס הפועלת במסגרת העתודה הטכנולוגית.

עתודה מדעית טכנולוגית

התכנית עתודה מדעית טכנולוגית היא תכנית מצוינות יוקרתית, המתקיימת בבית הספר מזה שש שנים וממומנת ע"י משרד החינוך. מטרת התכנית היא לאתר תלמידים בעלי פוטנציאל הצטיינות בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה ולחשוף אותם לתכנית מאתגרת ומעניינת ברמת לימודים גבוהה.

המשתתפים בתכנית הם תלמידי 5 יחידות מתמטיקה, הלומדים מקצוע מדעי ומקצוע טכנולוגי ברמה של 5 יח"ל (כימיה, פיסיקה, ביולוגיה, מדעי הרפואה ומדעי המחשב).

השתייכות התלמידים לתכנית היא אוטומטית, על פי מקצועות הלימוד שלהם.

התלמידים המשתתפים בתכנית יהיו זכאים לקבל שיעורי תגבור במקצועות שצוינו לעיל, יתקיים מעקב אחרי הישגיהם, ותינתן להם תמיכה ברמה הלימודית-אישית. כמו כן, יש לציין כי תלמידים בעלי הישגים לימודיים ברמת 4 יח"ל במתמטיקה יכולים במסגרת התכנית לקבל תגבור לימודי כדי לעלות לרמת 5 יח"ל.

שיבוץ כיתות

שיבוץ התלמידים בכיתות האם ייעשה בהתאם ליכולותיהם ומתוך התחשבות מירבית בבקשותיהם למקצועות הבחירה. כמו כן נתחשב ככל שניתן ברצונם ללמוד עם חבר זה  או אחר.

הנהלת ביה"ס תעשה ככל שביכולתה להמשיך ולשמור על האווירה המלווה את תהליך קליטתו של התלמיד תוך שמירה על העקרונות הפדגוגיים והחינוכיים, המבטאים את ה"אני מאמין" הבית ספרי למצוינות אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.

מסלולים ייחודיים בחטיבת ביניים:

 • כיתת טכניון בתיכון
 • כיתת מנהיגות ותקשורת
 • כיתת אמנויות 
 • כיתת ספורט
 • כיתת עיצוב

מגמות בית ספר

חינוך גופני

טכנולוגיה

מסלולי בית הספר