מועדי מתכונות

מועדי מתכונות תש"פ

מועדי מתכונות יא

להלן מועדי מתכונות לשכבת י"א:

ג"ג מפמ"ר  כימיה פיזיולוגיה מסכם אנגלית פיזיקה ביולוגיה מתמטיקה מדעי המחשב לשון תנ"ך
14.5 17.5 20.5 24.5 27.5 1.6 7.6 11.6 14.6 17.6

החל מה- 21.6 בחינות בגרות

מועדי מתכונות יב

להלן מועדי מתכונות לשכבת י"ב:

קורס ג״ג מקוון סוציולוגיה מקוון ערבית מקוון מדעי הבריאות מקוון אנגלית מתמטיקה ביולוגיה פיזיקה אזרחות ספרות יב1,2 תנך יב3
14.5 15.5 18.5 20.5 25.5 31.5 4.6 8.6 16.6 16.6 16.6

החל מה- 21.6 בחינות בגרות

 

בהצלחה!