מילוי הצהרת בריאות

מילוי הצהרת בריאות

הפיתוח של משו"ב נותן מענה מושלם להורים – תלמידים – בית ספר.
באמצעות לחיצת כפתור , מוצג האישור בברקוד מודפס או נסרק מסלולרי תלמיד לסלולרי מורה:

הצגת הצהרת קורונה על ידי תלמיד

מילוי הצהרת בריאות קורונה על ידי הורה

סריקת הצהרת קורונה בשער על ידי מורה

מהות התהליך היא שההורה לוחץ על כפתור אישור במשוב הורים (מזוהה על ידי הסיסמה שלו), באותו רגע הברקוד הקבוע של התלמיד במשוב תלמידים מקבל אישור,
והתלמיד מציג את הברקוד בפני הסלולרי של המורה שהופך לסורק.
ניתן להציג ברקוד ישירות מהמסך הסלולרי או מנייר מודפס (הדפסה חד פעמית. הברקוד קבוע).

כניסה למשו"ב תלמידים והורים

בחירת "הצהרת קורונה יומית"

אשרו הצהרות רלוונטיות.

לחצו על "אישור" (ירוק)

 

כניסה למשו"ב תלמידים והורים

בחירו "קוד זיהוי"

יוצג ברקוד

עליכם להציג ברקוד זה למורה.

פתיחת משו"ב למורים בנייד

בחירת "דוח הצהרת קורונה לתלמידים"

בחירת "מצב סורק"

בחירת "סריקת קוד תלמיד"

 

פרטי התלמיד מופיעים עם אישור (ירוק) "תלמיד עם הצהרת בריאות תקינה"

 

פתיחת משו"ב למורים בנייד

 

 

בחירת "הצהרת קורונה יומית"

אשרו הצהרות רלוונטיות.

לחצו על "אישור"