מערך הלמידה הכללי בבית הספר

מערך הלמידה הכללי בבית הספר

מערך הלימודים יתמקד בשלושה צירים מרכזיים: ציר המדעים, ציר האמנויות וציר כללי.

ציר המדעים -> מדעי הרפואה, הנדסת תוכנה, רובוטיקה, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, חשמל ואלקטרוניקה.

ציר האמנויות -> מחול, תיאטרון, תקשורת, אומנות ועיצוב.

ציר כללי -> מדעי החברה, גיאוגרפיה, תושב"ע, פיזיולוגיה, ערבית, דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית.

לתלמיד תהיה אפשרות רבה של בחירה, ולמעשה, כל תלמיד ירכיב לעצמו תכנית לימודים העונה על רצונותיו, על צרכיו, על כישוריו ועל תכניותיו לעתיד.

כאמור, ניתנת לתלמיד האפשרות לבחור בעצמו שני מקצועות ברמה של 5 יח"ל.

שיקראו להלן "מקצועות בחירה", ויפורטו בהמשך בשני מקבצים.

 • כדי לקבל תעודת בגרות התלמיד חייב ללמוד את מקצועות החובה בהיקף של 16 – 21 יח"ל בנוסף למקצועות הבחירה. הזכאות לתעודת הבגרות מחייבת להיבחן ב- 21 יח"ל ומעלה.
 • עפ"י חוקת הזכאות החדשה, תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:
 • ציון חיובי בחינוך גופני.
 • ציון חיובי במקצוע מדעי שנלמד בכיתה י' (לתלמידים שאינם לומדים שני מקצועות מדעיים מוגברים).
 • ציון חיובי בלימודי השכלה כללית שנלמדים בכיתה י'.
 • ביצוע מעורבות חברתית במלוא היקף השעות הנדרש לאורך שלוש השנים (י'-י"ב).

מקצועות חובה:

 • הבעה עברית ולשון – 2 יח"ל
 • ספרות – 2 יח"ל
 • הסטוריה – 2 יח"ל
 • תנ"ך – 2 יח"ל
 • אזרחות – 2 יח"ל
 • *אנגלית – 5/4/3 יח"ל
 • *מתמטיקה – 5/4/3 יח"ל

* לימודי אנגלית ומתמטיקה – שיבוץ תלמידי חטיבות הביניים בהקבצות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה ייעשה בהתאם להמלצות המורים המלמדים תלמידים אלו בחטיבת הביניים. תלמידי חוץ יוזמנו למבחן מיון לקראת תום חופשת הקיץ כדי לשבצם בקבוצת הלימוד המתאימה להם. בתום הרבעון הראשון יתקיים מבחן בשכבת כיתות י', שבו ייעשו ההתאמות המתחייבות מהישגי התלמידים בפועל בחטיבה העליונה.

פירוט מקצועות הבחירה:

כדי לאפשר גמישות מרבית בהכנת מערכת השעות וגם להציע אפשרויות בחירה מגוונות חולקו המקצועות לשני אשכולות. על התלמיד חלה חובה לבחור מקצוע בחירה אחד מהאשכול הראשון (בחירה מחייבת), ומקצוע נוסף מתוך אשכול הבחירה השני.

במסגרת טיפוח המצוינות בבית הספר יתאפשר לתלמידים מצטיינים בלבד לבחור מקצוע שלישי, ובתנאי שבחירה זו תעמוד באילוצי מערכת השעות של ביה"ס ותאושר על ידי צוות ביה"ס.

אשכולות בחירה לקראת שנת הלימודים תשפ"א:

גיאוגרפיה

תושב"ע

מדעי החברה

מערכות חשמל

מערכות אלק'

רובוטיקה

ביולוגיה

כימיה

פיסיקה

מדעי הרפואה

הנדסת תוכנה

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

10

יח"ל (3)

10

יח"ל (3)

10

יח"ל (4)

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

10

יח"ל (2)

10

יח"ל (1)

 

אשכול בחירה מחייבת –

תאטרון

מחול

עיצוב

אומנות

תקשורת

דיפלומטיה ותקשורת בין לאומית

חינוך גופני

ערבית

פיסיקה

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

8

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

אשכול בחירה ב' –

תושב"ע

ביולוגיה

כימיה

5

יח"ל

5

 יח"ל

5

 יח"ל

 

הבהרות והסברים

 • מקצועות לימוד המופיעים בשני האשכולות, נועדו לאפשר את הגיוון הרב ביכולתו של התלמיד לבחור לעצמו את תחומי הלימוד שבהם הוא מתעניין.
 • מודגש ומובהר כי אין אפשרות לבחור שני מקצועות מורחבים מאותו אשכול.
 • מובהר בזאת, כי ביה"ס אינו מתחייב לפתוח קבוצת לימוד המונה פחות מ- 20 תלמידים.
 •  

(1) הנדסת תוכנה – 10 יחידות לימוד חובה. לא ניתן יהיה לגשת רק ל – 5 יחידות לימוד מדעי המחשב.

תלמיד המכוון למסלול סייבר בהנדסת תוכנה מחויב לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול בחירה ב'.

(2) מדעי הרפואה – לתלמיד הבוחר ללמוד מדעי הרפואה מומלץ לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול ב', אך ניתן לשלבו גם עם מקצוע לא מדעי.

(3) תלמיד הבוחר ללמוד מערכות חשמל או מערכות אלקטרוניות ייבחן במקצועות אלו בסוף כיתה י"א בהיקף של 5 יח"ל. בכיתה י"ב ישלים התלמיד 5 יח"ל נוספות, ובהתאם לכישוריו יוכל להמשיך ללימודי טכנאי/הנדסאי במכללה של ביה"ס הפועלת במסגרת העתודה הטכנולוגית.

(4) רובוטיקה – 10 יחידות לימוד חובה. לא ניתן יהיה לגשת רק ל – 5 יחידות לימוד הנדסת מערכות. הלומד במסלול זה מחויב לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול בחירה ב'.

עתודה מדעית טכנולוגית

התכנית עתודה מדעית טכנולוגית, תכנית יוקרתית המיועדת לתלמידים מצטיינים, קיימת בבית הספר מזה שמונה שנים. מטרתה לקדם את שיעור התלמידים הניגשים בהצלחה ל – 5 יח"ל מתמטיקה ול – 2 מקצועות מדעיים או למקצוע מדעי + מקצוע טכנולוגי, ולחשוף אותם לתכנית מאתגרת ומעניינת ברמת לימודים גבוהה.

השתייכות התלמידים לתכנית היא אוטומטית, על פי מקצועות הלימוד שלהם.

התכנית מאפשרת לבוגריה להיות זכאים לתעודת בגרות 5-5-5:

 1. מתמטיקה ברמה מוגברת – 5 יח"ל.
 2. אחד ממקצועות מדעי הטבע ברמה מוגברת (פיזיקה או כימיה או ביולוגיה) – 5 יח"ל.
 3. מגמה טכנולוגית מקצוע מוביל או מקצוע מדעי נוסף ברמה מוגברת (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הרפואה, מדעי המחשב, עיצוב, תקשורת) – 5 יח"ל.

או לתעודת בגרות עם הסמכה 3.3:

 1. מגמה טכנולוגית הכוללת מקצוע מבוא מדעים מורחב, מקצוע מוביל והתמחות טכנולוגית (פרויקט) ברמה מוגברת – 5 יח"ל.
 2. מתמטיקה ברמה מוגברת – 5 יח"ל.
 3. אנגלית ברמה מוגברת – 5 יח"ל.
 4. שפת אם בעברית – 2 יח"ל.

בחטיבה העליונה בכל שכבות הגיל מקבלים תלמידי התכנית שעות תוספתיות עבור המקצועות: מתמטיקה, מדעים – כימיה, פיסיקה וביולוגיה ומקצוע טכנולוגי ברמה של 5 יח"ל. השעות התוספתיות ניתנות כדי לסייע לתלמידים לעמוד במחויבות שלקחו על עצמם בלימודי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה. תוספת השעות היא מעבר לשעות התקן של בית הספר.

 

שיבוץ כיתות

שיבוץ התלמידים בכיתות האם ייעשה בהתאם ליכולותיהם ומתוך התחשבות מירבית בבקשותיהם למקצועות הבחירה. כמו כן נתחשב ככל שניתן ברצונם ללמוד עם חבר זה  או אחר.

הנהלת ביה"ס תעשה ככל שביכולתה להמשיך ולשמור על האווירה המלווה את תהליך קליטתו של התלמיד תוך שמירה על העקרונות הפדגוגיים והחינוכיים, המבטאים את ה"אני מאמין" הבית ספרי למצוינות אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.

 

מסלולים ייחודיים בחטיבת ביניים:

 • כיתת טכניון בתיכון
 • כיתת יזמות
 • כיתת מנהיגות ותקשורת
 • כיתת אמנויות 
 • כיתת ספורט
 • כיתת עיצוב