מערכת שכבה יא

תגבורים במהלך חופשת הפסח

בשבוע הבא יתקיימו תגבורים לקראת בגרות.

מערכת תגבורים

 

מערכת שעות שבוע 29.3.20 עד 2.4.20

מערכת שעות לשבוע הקרוב – 29.3.20 עד 2.4.20

שימו לב, החלונות קיימים לצורך ביצוע שינויים בהתאם לצרכים שלכם. אנא עדכנו אותי כדי למנוע התנגשויות. 

 

29.3.20

30.3.20

31.3.20

1.4.20

2.4.20

11:00-10:00

אנגלית

מתמטיקה

לשון י"א 7

 

אנגלית

12:30-11:30

אנגלית מואץ;

מתמ' י"א 1;

לשון י"א 13,12

תנ"ך י"א 13,9,8,7,2,1;

לשון י"א 6

מתמ' י"א 2;

לשון י"א 13,12

חינוך

לשון י"א 11,10,6,5

14:00-13:00

אנגלית מואץ;

אנגלית 3 יח'

תנ"ך י"א 4;

אנגלית 3 יח'

לשון י"א 9,8,4,3,2,1

תנ"ך יא"12

תנ"ך י"א

12,11,10,6,5;

לשון י"א 7

מתמטיקה;

אנגלית י"א 1

15:30-14:30

ג"ג מעורבת;

כימיה י"א 5;

תיירות י"א 2

ג"ג מעורבת;

תיירות י"א 2

מתמ' 3 יח';

תיירות י"א 2

לשון י"א 11,10,6,5;

ג"ג מעורבת

ג"ג מעורבת;

תיירות י"א 2;

תוכנה י"א 6,7,8

17:00-16:00

בחירה א;

תוכנה י"א 6,7

ג"ג י"א 1

בחירה ב;

ג"ג י"א 1

בחירה א;

תוכנה  י"א5

תוכנה י"א 6,8

מתמ' י"א 2;

ג"ג י"א 1

בחירה ב;

ג"ג י"א 1

לשון י"א 9,8,4,3,2,1

18:00-19:00

   

תנ"ך יא7

   

 

מערכת שעות שבוע 22-26.3

שימו לב, החלונות קיימים לצורך ביצוע שינויים בהתאם לצרכים שלכם. אנא עדכנו אותי כדי למנוע התנגשויות.

 

יום ראשון

22.3.20

יום שני

23.3.20

יום שלישי

24.3.20

יום רביעי

25.3.20

יום חמישי

26.3.20

11:00-10:00

 

מתמטיקה

לשון י"א 13,12

לשון י"א 7

אנגלית

12:30-11:30

אנגלית

תנ"ך י"א 13,9,8,7,2,1

11:00 תוכנה הרצאה:

גנפאקט-

ניהול פרויקטים בהייטק

 

 + בחירה א

חינוך

לשון י"א 11,10,6,5

 

 

 

 

 

 

14:00-13:00

אנגלית מואץ

תנ"ך י"א 4

לשון י"א 9,8,4,3,2,1

תנ"ך י"א 12,11,10,6,5

מתמטיקה

14:30-15:30

גיאוגרפיה יא12/13

גיאוגרפיה יא12/13

גיאוגרפיה יא12/13

גיאוגרפיה יא12/13

גיאוגרפיה יא12/13

17:00-16:00

בחירה א

יא678

גיאוגרפיה  יא1

בחירה ב

 

גיאוגרפיה  יא1

בחירה א

יא5

גיאוגרפיה  יא1

בחירה ב

 

גיאוגרפיה  יא1

 

 

גיאוגרפיה  יא1

 

 

מערכת שעות שבוע 16-20.3

שכבת י"א

שעות

יום שני

16.3.20

יום שלישי

17.3.20

יום רביעי

18.3.20

יום חמישי

19.3.20

10:00

 

שיעור חינוך

 

 

11:00 עד 12:30

אנגלית

מתמ'

תנ"ך 5,6,10,11,12

לשון י"א 5,6,10,11

14:00 עד 15:30

תנ"ך י"א 1,2,7,8,9,13

לשון י"א 1,2,3,4,8,9

אנגלית

מתמ'

16:30 עד 18:00

בחירה א

בחירה ב

בחירה א

בחירה ב

20:00

לשון י"א 7

תנ"ך י"א 4

לשון י"א 12,13