מערכת שכבה יב

תגבורים במהלך חופשת הפסח

בשבוע הבא יתקיימו תגבורים לקראת בגרות.

מערכת תגבורים

 

מערכת שעות שבוע 29.3.20 עד 2.4.20

מערכת שעות לשבוע הקרוב – 29.3.20 עד 2.4.20

שימו לב, החלונות קיימים לצורך ביצוע שינויים בהתאם לצרכים שלכם. אנא עדכנו אותי כדי למנוע התנגשויות. 

 

29.3.20

30.3.20

31.3.20

1.4.20

2.4.20

11:00-10:00

מתמטיקה

       

12:30-11:30

חינוך

אנגלית

אזרחות י"ב 5

 

ספרות י"ב 11,8,6

14:00-13:00

אנגלית י"ב 3,2,1

אזרחות י"ב 8,7,4,1

ספרות י"ב,9,7,5,4,2,1

אנגלית

אזרחות י"ב 11,10,9,6

17:00-16:00

בחירה ב;

ניהול מלונאי י"ב 2

בחירה א;

ניהול מלונאי י"ב 2

בחירה ב;

ניהול מלונאי י"ב 2

בחירה א; ניהול מלונאי י"ב 2 

ניהול מלונאי י"ב 2

19:00-18:00

חינוך י"ב 10

 

ספרות י"ב 10

   

 

מערכת שעות שבוע 22-26.3

שימו לב, החלונות קיימים לצורך ביצוע שינויים בהתאם לצרכים שלכם. אנא עדכנו אותי כדי למנוע התנגשויות.

 

יום ראשון

22.3.20

יום שני

23.3.20

יום שלישי

24.3.20

יום רביעי

25.3.20

יום חמישי

26.3.20

11:00-10:00

מתמטיקה

 

 

תוכנה הרצאה: אינטל – למידת  מכונה

+ בחירה א

 

12:30-11:30

חינוך

אנגלית

 

 

ספרות י"ב 11,8,6

14:00-13:00

אנגלית י"ב 3,2,1

אזרחות י"ב 8,7,4,1

ספרות י"ב 10,9,7,5,4,2,1

אנגלית

אזרחות י"ב 11,10,9,6,5

17:00-16:00

בחירה ב

בחירה א

אפליקציות

בחירה ב

בחירה א

 

17:00-17:30

 

אפליקציות

 

 

 

 

 

מערכת שעות שבוע 16-20.3

שכבת י"ב

שעות

יום שני

16.3.20

יום שלישי

17.3.20

יום רביעי

18.3.20

יום חמישי

19.3.20

11:00 עד 12:30

מתמ'

אנגלית

בחירה ב

ספרות י"ב 6,8,11

14:00 עד 15:30

בחירה ב

בחירה א

אזרחות י"ב 1,4,7,8

אזרחות י"ב 5,6,9,10,11

16:30 עד 18:00

מחנכים

 

ספרות י"ב 1,2,4,5,7,9,10

 

20:00