מערכת שכבה י

מערכת שעות שבוע 29.3.20 עד 2.4.20

מערכת שעות לשבוע הקרוב – 29.3.20 עד 2.4.20

שימו לב, החלונות קיימים לצורך ביצוע שינויים בהתאם לצרכים שלכם. אנא עדכנו אותי כדי למנוע התנגשויות. 

 

29.3.20

30.3.20

31.3.20

1.4.20

2.4.20

11:00-10:00

תקשורת- תיקי

בחירה א

 

אנגלית י' 5 – יעל

מתמטיקה

בחירה ב;

מתמ' י' 3

12:30-11:30

היסטוריה י' 10,7 ,2,1

 

אנגלית

 

היסטוריה י' 9,8,3;

אנגלית י' 1;

ביול' – מירי;

מתמ' י' 2

14:00-13:00

בחירה א;

היסטוריה י' 4

 

מתמ' י' 3;

תיירות י' 2

בחירה ב1

אנגלית י' 2

היסטוריה י' 12,11,6,5

 

15:30-14:30

חינוך

 

 

 

אנגלית י' 3

 

מערכת שעות שבוע 22-26.3

שימו לב, החלונות קיימים לצורך ביצוע שינויים בהתאם לצרכים שלכם. אנא עדכנו אותי כדי למנוע התנגשויות.

 

יום ראשון

22.3.20

יום שני

23.3.20

יום שלישי

24.3.20

יום רביעי

25.3.20

יום חמישי

26.3.20

11:00-10:00

תקשורת- תיקי

בחירה א

תוכנה הרצאה: 

אמזון – בינה מלאכותית

 

מתמטיקה

בחירה ב

12:30-11:30

היסטוריה י' 10,7,4,2,1

תוכנה הרצאה

אנגלית

לשון י' 11,9,8

היסטוריה י' 9,8,3

14:00-13:00

בחירה א

לשון י' 10,5,4,3,2,1

בחירה ב

היסטוריה י' 12,11,6,5

לשון י' 12,6

15:30-14:30

חינוך

לשון י' 7

 

 

 

מערכת שעות שבוע 16-20.3

שכבת י'

שעות

יום שני

16.3.20

יום שלישי

17.3.20

יום רביעי

18.3.20

יום חמישי

19.3.20

11:00 עד 12:30

מחנך

היסטוריה 5,6,11,12

מתמ'

אנגלית 

14:00 עד 15:30

היסטוריה 1,2,4,7,10

בחירה א

לשון י' 1,2,3,4,5,10

לשון  י' 

 

16:30 עד 18:00

   

בחירה ב

היסטוריה י' 

20:00

 

לשון י' 7

לשון י' 6,12