בית ספר מצטיין לשנת תשע"ט

שמחים לשתף כי בית ספרנו נבחר גם השנה לרשימת בתי הספר המצטיינים לשנת תשע"ט.
"הבחירה נעשתה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ח."

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/410726?fbclid=IwAR0-Oe2XOzQ4Unasxem8zBodlZ6wdMjy8mUU-JCIZu5-VQvkIt6RHDndGT0