זכויות בני נוער בעבודה

מתכננים לעבוד בחופש הגדול? 
לקראת ה🌞הכירו את זכויות בני נוער בעבודה: מה שכר המינימום ומאיזה גיל מותר לעבוד. היכנסו למידע על זכויות התלמידים בקיץ >> http://bit.ly/2IdYne9
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים