מערכת הרישום לעל יסודי תיפתח באתר עירית חדרה מחלקת חינוך על יסודי בתאריך ה 29/3/2020- ועד 6/4/2020

מערכת הרישום לעל יסודי תיפתח באתר עירית חדרה מחלקת חינוך על יסודי בתאריך ה 29/3/2020- ועד 6/4/2020
הרישום לחטיבות הביניים, יתבצע באופן דיגיטלי מצ״ב אגרת הנחיות רישום.
פרטים נוספים ניתן יהיה למצוא החל מתאריך זה באתר העירוני: