קבוצת יזמות חדשה – בהצלחה!

השבוע התקיים טכס פתיחת פעילות קבוצת היזמות החדשה.

התלמידים הנרגשים חתמו על אמנה והתחייבו לאתגר את עצמם ולהשתתף בעקביות על הצד הטוב ביותר.

בהצלחה לתלמידים המוכשרים!