תחרות של חביב קהל – הצביעו !

נפתחה התחרות של חביב הקהל בתחרות היזמות של רשת עמל, ובין המיזמים בתחרות הגמר , Homeet של תלמידי היזמות שלנו.
הצביעו וקדמו את המיזם שלנו 🤞

https://z.ynet.co.il/mshort/commerce/2019/amal/?fbclid=IwAR3hHyLP6nnOklCQfUqCeUmFgjeu5Fo5ta7N6kwml24op_5ir9bufGsepmI