תרגיל למידה מרחוק תשע"ח

למידה מרחוק בעת חירום 
במחוז חיפה כל בית ספר ישתתף בשני תרגילים – תשע"ח
*תרגיל מחוזי – הכנה ללמידה מרחוק בחירום- 22/1/2018 
*תרגיל ארצי למידה מרחוק בחירום- יום ראשון, 18 בפברואר 2018

 

https://sites.google.com/edu-haifa.org.il/herom/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA