אופנה ממוחזרת לבעל מקצוע – עבודות תלמידי מגמת עיצוב