השוואה בין מערכות לשידורים סינכרוניים

השוואה בין מערכות לשידורים סינכרוניים

 

פרמטר

Google

meet

משוב

Zoom
(במסלול חינם)

MS Teams

Webex

מספר משתתפים

עד 250

אינו מוגבל

עד 100

עד 250

עד 100

משך המפגש

אינו מוגבל

אינו מוגבל

עד 40 דק (ההגבלה בוטלה זמנית)

אינו מוגבל

אינו מוגבל

מצריך הורדת תוכנה / אפליקציה

במחשב לא

בסמארטפון כן

במחשב לא

בסמארטפון כן

V

 

V

אפשרות לצ'אט כתוב

V

V

V

V

V

אפשרות לצ'אט קולי

V

V

?

V

V

הפרדה בין תפקיד מורה/מארח לתלמיד (כלומר המורה יכול להשתיק ואף להרחיק, ולא להיפך)

X

V

V

V

V

השתקת תלמידים אחד אחד

V

V

V

V

V

השתקת תלמידי כל הכיתה בבת אחת

X

V

V

V

V

הצגת סרטונים עם שמע מצד המורה

X

V

V

V

V

הקלטת השיעור

V

X

V

V

V

הזמנת תלמידים שאינם במערכת

V

V

V

V

V

רשיונות למורה להפעלת השיעור

נדרש

לא נדרש

חינם

נדרש

חינם זמנית

שימוש במכשירי קצה ניידים (סמארטפון)

V

V

V

V

V

צורך בחשבון ספציפי לכניסה

למזמין יש צורך בחשבון גוגל ארגוני

מערכת סגורה

אין צורך במייל

 

אין צורך במייל

זיהוי המשתמש

המזמין מזדהה. אפשר להצטרף אנונימית

V

כניסה מזוהה

אם המשתמש בוחר בשם מזהה

V

אם המשתמש חבר או אם הזין כאשר הוא אורח

המשתמש בוחר את הכינוי

ניתן להוסיף את האירוע ליומן

V

X

V

V

V

שיתוף חלון מצד המורה עם התלמידים

V

V

V

V

V

לוח לבן שיתופי לכתיבה

   

V

V

V

שיתוף חלון מצד התלמידים

V

V

V

V

V

בזמן הצגת חלון מצד המורה ניתן לראות את הצ'אט עם התלמידים

X

V

V

V

V

אפשרות שיתוף קבצים

V

 

V

V

V