חברי ועד ההורים דאגו לאסוף ולחלק חבילות וכרטיסי שי למשפחות רבות