חדר מקצוע – "יש לי עיניים בענן"

סילבוס

 

 

 

נושא הלימוד

מספר מפגש

תאריך

יום

המרצה

התחלה

שעת סיום

היקף שעות

סוג המפגש – הרצאה, סדנא וירטואלי, סיור

מיומנויות המאה ה 21

כניסה למודל ולקורסים

1

 24/10

ג

זהבה

15:00

18:00

4

הרצאה

 

חלוקה ליחידות לימוד לפי תכנית הלימודים

העלאת קבצים למודל

הגדלת גודל הקובץ אפשרית לפי קורס

הסתרת תכנים עתידיים

הוספת קישורים

2

 7/11

ג

מריאלה

15:00

18:00

4

סדנא

 

הוספת משימה לתלמידים וקביעת מועד הגשה

בדיקת המשימות ונתינת ציון

איך תלמידים מגישים במודל משימות

ייבוא ציונים למשוב

נתינת הרשאות לצוות המורים

ייבוא קורס ויצירת גיבוי

3

 28/11

ייתכן שינויים בעקבות מוקאטון

ג

מריאלה

15:00

18:00

4

סדנא

 

חלוקת ססמאות למורים לחשבון גוגל של רשת עמל

כלי גוגל:

אחסון קבצים חינמיים ושיתופיים google drive- שמירת פרויקטים 30%

עבודה על קבצים שיתופיים (הערות, תגובות, מעקב, חיפוש) gooogle docs-יצירת משימה שיתופית 

הרשאות לקבצים(צפייה, עריכה)

הכנת מצגת שיתופית google slides בנושא ת"ל

4

 5/12

ג

מריאלה

15:00

18:00

4

סדנא

 

יצירת טפסים לצורך סקר/בוחן/הזמנה ליום הורים google forms

הכנת גליון לחישוב אוטומטי של ציוני בגרויות ( 30 70) ופונקציו נוספות google sheets

יצירת אתר לימודי google sites המרכז קורס

5

 16/1

ג

מריאלה

15:00

18:00

4

סדנא

 

שילוב חומרים ישנים בקורס חדש (צילום, סריקה, עריכה באמצעות צייר, צילומי מסך)  

יצירת סרטון והעלאה ליוטיוב

6

 13/2  ג   15:00  18:00    
 עבודה מסכמת להגשה-יצירת קורס לקבוצת לימוד אחת למקצוע לפי מורה

7

 13/3  ג

מריאלה

זהבה

15:00

18:00

4

סדנא

 

 

קישור למודל https://moodle.mashov.info/amal-hadera/

קישןר לגוגל דרייב https://drive.google.com/drive/my-drive

 

חוברת השתלמות 

https://drive.google.com/a/amalnet.tempurl.co.il/file/d/0B9sFUCtOcbyeMjZ0RElkQUpXS3c/view?usp=sharing

 

 

מדריכים ביו טיוב

מדריך לשימוש בגוגל דרייב

https://www.youtube.com/watch?v=cAff1b1iIyY

מדריך שימוש בגוגל טפסים

https://www.youtube.com/watch?v=xxOvgbORdyg

מדריך שימוש בגוגל דוקס

https://www.youtube.com/watch?v=EaIA1YtrvCA

מדריך שימוש בגוגל קלאסרום

https://sites.google.com/site/sharonmargolinmorim/home/kly-gwgl/google-classroom