כיתת מנהיגות לומדים על שימור אתרים ולפיתוח איכות הסביבה בחדרה