לוח חופשות תשע"ט

1.   פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2.9.2018, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

סיום שנת הלימודים

          בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט, 30 ביוני 2019.

          בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום חמישי, י"ז בסיוון התשע"ט, 20 ביוני 2019.

2.   מספר ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 181 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 175 ימי לימוד.

 

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 218 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

 

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ט הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

3.   חגי ישראל

 

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב'בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,

ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט,

2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר2018.

 

חג הסיגד*

יום רביעי, כ"ט במרחשוון התשע"ט,

7 בנובמבר 2018.

חג הסיגד הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט,

4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018. 

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט,

21 בינואר 2019.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון,

י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019.

 

פסח

מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביוםראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 28 באפריל2019.

 

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה'באייר התשע"ט, 10 במאי 2019.

הוקדם

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט,

23 במאי 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019.

 

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט,

2 ביוני 2019.

יום ירושלים הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט,

10-8 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביוםשלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.

 

4.   ימי צום*

 

היום

התאריך

הערות

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט,

12 בספטמבר 2018

 

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התשע"ט,

18 בדצמבר 2018

 

תענית אסתר

יום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ט,

20 במרס 2019

 

שבעה עשר בתמוז

יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ט,

21 ביולי 2019

נדחה

תשעה באב

יום ראשון, י' באב התשע"ט,

11 באוגוסט 2019

נדחה

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

5.   ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

 

היום

התאריך

הערות

יום הזיכרון

לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ט,

9 באוקטובר 2018

 

יום הזיכרון

ליצחק רבין ז"ל

יום ראשון, י"ב במרחשוון התשע"ט,

21 באוקטובר 2018

 

יום הזיכרון

לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התשע"ט,

14 בנובמבר 2018

 

ציון יום

זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התשע"ט,

 20 בדצמבר 2018

 

יום הזיכרון

ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שני, י"א באדר ב'התשע"ט,

 18 במרס 2019

 

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ט,

2 במאי 2019

 

יום הזיכרון

לחללי צה"ל

יום רביעי, ג' באייר התשע"ט,

8 במאי 2019

הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים.

ציון יום

בנימין זאב הרצל ז"ל

יום רביעי,

י' באייר התשע"ט,

15 במאי 2019

 

6.   מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט

 

החג

קתולים ופרוטסטנטים

אורתודוקסים וארמנים

חג המולד

הימים שלישי ורביעי,

 25-26.12.2018,

י"ז-י"ח בטבת התשע"ט

האורתודוקסים:   הימים שני ושלישי,

7-8.1.2019,

א'-ב' בשבט התשע"ט

הארמנים:

שישי-ראשון,

18-20.1.2019,

י"ב-י"ד בשבט התשע"ט

ראש השנה

יום שלישי, 1.1.2019,

כ"ד בטבת התשע"ט

יום שני,  14.1.2019,

ח' בשבט התשע"ט

חג ההתגלות

יום ראשון, 6.1.2019,

כ"ט בטבת התשע"ט

יום שבת, 19.1.2019, 

י"ג בשבט התשע"ט

יום שישי הגדול

יום שישי, 19.4.2019, י"ד בניסן התשע"ט

יום שישי,26.4.2019, כ"א בניסן התשע"ט

פסחא

הימים ראשון ושני,

21-22.4.2019, 

ט"ז-י"ז בניסן התשע"ט

הימים ראשון ושני,

28-29.4.2019,

כ"ג-כ"ד בניסן התשע"ט

העלייה השמימה

יום חמישי, 30.5.2019,

כ"ה באייר התשע"ט

יום חמישי, 6.6.2019,

ג' בסיוון התשע"ט

שבועות

ימים ראשון ושני, 

9-10.6.2019,

ו'-ז' בסיוון התשע"ט

הימים ראשון ושני,

16-17.6.2019,

י"ג-י"ד בסיוון התשע"ט

7.   מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א' לחינוך במגזר הערבי, טל' 02-5604234.

 

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד

עיד אל-פיטר (חג הפסקת הצום)

שלושה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

ארבעה ימים

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית

יום אחד

8.   מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט

 

החג

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שני, 10.9.2018, א' בתשרי התשע"ט

יום אחד

חג הנביא אליהו (אל-ח'דר)

יום שישי, 25.1.2019,                  י"ט בשבט התשע"ט

יום אחד

חג הנביא שועייב

לבירור התאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי, טל' 04-4632500

ארבעה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

לבירור התאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי,טל' 04-8632500

ארבעה ימים

9.   פתיחת שנת הלימודים התש"ף