לוח חופשות תש"פ

לוח חופשות תש"פ

1.        פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום ראשון, א' באלולהתשע"ט, 1.9.2019, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

2.        סיום שנת הלימודים

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שלישי, ח' בתמוז התש"פ, 30 ביוני 2020.

בתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"פ, 19 ביוני 2020 (התאריך הוקדם בשל השבת).

3.        סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 181 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 173 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התש"פ הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.        חגי ישראל

 

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון,שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ט עד ב'בתשרי התש"פ, 29-30 בספטמבר 2019

ו-1 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,

ט'-י' בתשרי התש"פ, 9-8 באוקטובר  2019.הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשריהתש"פ, 10 באוקטובר 2019.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר2019.

 

חג הסיגד*

יום רביעי, כ"ט במרחשוון התש"פ,

27 בנובמבר 2019.

חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

 מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ,

24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבתהתש"פ, 30 בדצמבר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבתהתש"פ, 31 בדצמבר  2019.

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התש"פ,

10 בפברואר 2020.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדרהתש"פ, 11-9 במרס 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי,ט"ז באדר  התש"פ, 12 במרס 2020.

 

פסח

מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל  2020. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

 

יום העצמאות

יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29 באפריל2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באיירהתש"פ, 30 באפריל 2020.

 

ל"ג בעומר

יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12במאי 2020.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באיירהתש"פ, 13 במאי 2020.

 

יום ירושלים

יום שישי, כ"ח באייר התש"פ, 22 במאי 2020.

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישיושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

 

5.        ימי צום*

היום

התאריך

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התש"פ,

2 באוקטובר 2019

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התש"פ,

7 בינואר 2020

תענית אסתר

יום שני, י"ג באדר התש"פ,

9 במרס 2020

שבעה עשר בתמוז

יום חמישי, י"ז בתמוז התש"פ,

9 ביולי 2020

תשעה באב

יום חמישי, ט' באב התש"פ,

30 ביולי 2020

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים, יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

6.        ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

היום

התאריך

יום הזיכרון

לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי התש"פ,

29 באוקטובר 2019

יום הזיכרון

ליצחק רבין ז"ל

יום ראשון, י"ב במרחשווןהתש"פ, 10 בנובמבר 2019

יום הזיכרון

לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התש"פ,

4 בדצמבר  2019

ציון יום

זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התש"פ,

 9 בינואר 2020

יום הזיכרון

ליוסף טרומפלדורז"ל

יום חמישי, ט' באדר התש"פ, 

 5 במרס 2020

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

יום שלישי, כ"ז בניסן התש"פ,

21 באפריל  2020

יום הזיכרון

לחללי צה"ל

יום שלישי , ד' באייר התש"פ,

28 באפריל 2020

ציון יום

בנימין זאב הרצל ז"ל

יום שני, י' באייר התש"פ,

4 במאי 2020

7.        מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התש"פ

החג

קתולים ופרוטסטנטים

אורתודוקסים וארמניים

חג המולד

יום רביעי עד יום חמישי,      כ"ז-כ"ח בכסלו התש"פ,
25-26.12.2019

יום שלישי ויום רביעי, י'-י"א בטבת התש"פ,  7-8.1.2020

הארמנים: יום ראשון עד יום שני, כ"ב-כ"ג בטבת התש"פ, 19-20.1.2020

ראש השנה

יום רביעי, ד' בטבתהתש"פ, 1.1.2020

יום שלישי, י"ז בטבת התש"פ, 14.1.2020

חג ההתגלות

יום שני, ט' בטבת התש"פ, 6.1.2020

יום ראשון, כ"ב בטבתהתש"פ, 19.1.2020

יום שישי הגדול

יום שישי, ט"ז בניסן התש"פ, 10.4.2020

יום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17.4.2020

פסחא

יום ראשון עד יום שלישי,     י"ח-כ' בניסן התש"פ,
12-14.4.2020

יום ראשון עד יום שלישי, כ"ה-כ"ז בניסן התש"פ, 19-21.4.2020

העלייה השמימה

יום חמישי, כ"ז באיירהתש"פ, 21.5.2020

יום חמישי, ה' בסיוון התש"פ, 28.5.2020

שבועות

יום ראשון ויום שני, ח'-ט' בסיוון התש"פ, 31.5-1.6.2020

יום ראשון ויום שני,

ט"ו-ט"ז בסיוון התש"פ,  7-8.6.2020

8.        מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התש"פ

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א, חינוך במגזר הערבי, בטל' 02-5604234.

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד

עיד אל-פיטר (חג הפסקת הצום)

שלושה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

ארבעה ימים

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית)

יום אחד

9.        מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התש"פ

החג

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שלישי, י' באלול התשע"ט, 10.9.2019

יום אחד

חג הנביא אליהו (אל-ח'דר)

יום שבת, כ"ח בטבת התש"פ, 25.1.2020

יום אחד

חג הנביא שועייב

יום שישי, ל' בניסן התש"פ  עד יום שני, ג' באייר התש"פ, 24.4.2020 עד 27.4.2020

ארבעה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

לבירור התאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי, טל' 04-8632500

ארבעה ימים החג

10.  פתיחת שנת הלימודים התשפ"א

שנת הלימודים התשפ"א תחל ביום שלישי, י"ב באלול התש"פ, 1 בספטמבר 2020.