מועצת התלמידים שלמייצגים את בית הספר בוועדת התקינות של מנהל חברה ונוער

53236192_2188623194560109_3532268940606570496_n