מיכאל שפריר מתנדב בסיירת נוער מתנדב של מחלקת הנוער העירונית

התנדבות מיכאל שפריר

התנדבות מיכאל שפריר

התנדבות , חינוך חברתי