מפגשים מרגשים מרחוק עם תלמידי כיתות ו׳ בבתי הספר היסודיים

מפגש תלמידי ו

מפגש תלמידי ו

תלמידי ו, עולים לחטיבה, חטיבה, עירית חריס, למידה בחירום