נציגי מועצת התלמידים ותלמידות מגמת מחול חוגגים עם תלמידי ביה"ס "גלאור"