נציגי מועצת התלמידים חוגגים פורים עם נציגי מועצת התלמידים של ביה"ס "גלאור"