סדנת מקרמה למגמת אומנויות העיצוב ע"י ענת יקר, אמנית יוצרת