תהליך ההכוון הנערך בכיתות ט'

דבר היועצות

הורים ותלמידים יקרים,

תהליך ההכוון הנערך בכיתות ט' נעשה על מנת לעזור לתלמידים להגיע להחלטה הנכונה והנבונה ביותר במטרה להשיג תעודת בגרות מיטבית, התואמת את כישוריו ואת יכולותיו של כל תלמיד.

לשם כך מועברות על ידי המחנכות ועל ידי היועצות במהלך כיתה ט' תכניות ופעילויות הכוללות:

  • שלבים בקבלת החלטות על פי מודלים שונים.
  • שיקולים שונים בבחירת מקצוע (הכרת נטיותיו וכישוריו של התלמיד ומידת התאמתו למקצועות השונים).
  • הקשר בין מסלולי הלמידה בחטיבה העליונה לבין בחירת מקצוע בעתיד.
  • פירוט המבנה של תעודת הבגרות.
  • מערך הלמידה בחטיבה העליונה.
  • הסבר מקצועות הבחירה השונים ופירוטם.

 

הדגש הייחודי בתהליך זה הוא מתן אפשרות לכל תלמיד לשלב בין עולמות תוכן שונים מהמדעים ומהאמנויות, ובכך לממש את הכישורים הטמונים בו. במהלך כיתה ט' ייחשפו התלמידים למקצועות הבחירה השונים במסגרת "הבית הפתוח" על ידי הרצאות ועל ידי מצגות, המועברות על ידי מורים ועל ידי תלמידים מהחטיבה העליונה.

כמו כן, נערך מפגש בין צוותי הניהול של חטיבת הביניים והחטיבה העליונה עם ההורים. במפגש זה ניתנת הזדמנות להיחשף למערך הלמידה ולתהליך בחירת מקצועות הלימוד השונים בחטיבה העליונה.

לקראת ההרשמה לחטיבה העליונה ניתנת האפשרות לכל תלמיד להתייעץ באופן אישי עם מחנכי הכיתה, עם יועצת השכבה ועם צוותים מהחטיבה העליונה בתהליך בחירת מקצועות הלימוד השונים.

 

אנו מאחלות לכולכם הצלחה רבה בלימודיכם בחטיבה העליונה.

 

בברכה,

יועצות חטיבת הביניים

סיון, חן ומיכל