תלמידי הנדסת תכנה פותרים בעיות קריטיות לימי קורונה