תלמידי מרכז היזמות בוועדת השקעות בפייסבוק

2019_2_26_6f45bf3d-cf20-4edc-9273-d429fb286dc0_510_1000_Fit_