סיור מגמת דיפלומטיה

אתמול יצאו תלמידי קורס יישוב סכסוכים במגמת דיפלומטיה משכבות י"א וי"ב לסיור מאורגן בעמק הירדן בהנחייה ארגון אקופיס .ההדרכה הועברה באנגלית וכללה מושגים באנגלית מתכנית הלימודים בנושא Water Diplomacy. התחלנו בתצפית על האזור במצפה נח כינרתי, על רמת צירין דיברנו (ההדרכה הועברה באנגלית ע"י מדריכת אקו פיס דניאל מירון ) . על משאב המים האזורי, המשפיע על מדינות האזור: לבנון סוריה ירדן הרשות וישראל . על אפשרויות לייצור חלופות אנרגיה . ביקרנו בירדנית, הוסבר על הירדן כמקור מים קדוש לנצרות, ואיך עובדה זו משפיעה על נושא המים האזורי. המשכנו רגלית עד לסכר אלומות ועברנו בפארק אקולוגי חדש שנבנה לאחרונה בדרך. בסכר אלומות הועלה נושא שיקום הירדן וחשיבות מתקני טיהור שפכים . הוסבר על ישראל כמעצמת מים בעזרת תהליכי התפלת מים , על הנזק הנגרם לים המלח עקב מיעוט מים וזיהום הירדן. על נהר הירדן כגבול עם מדינת ירדן דרומה לכיוון ים המלח.
סיימנו בנהריים בתחנת הכח שנבנתה ע"י פנחס רוטנברג לפני קום המדינה , שסיפקה חשמל לאזור הצפון. הלכנו בשביל הסכרים, התפעלנו מהפקת חשמל שהיתה לפני קום המדינה וכדיפלומטים לעתיד הבנו את ההחמצה ההיסטורית , חשיבות הדיאלוג גם כשלא מסכימים , גם בקונפליקט. גם כמדינות בקונפליקט. כמה בעיית המים אינה רק בעיה אצל השכנים ואיך היא משפיעה במישרין ובעקיפין על ישראל . תלמידי מגמת דיפלומטיה שאלו שאלות, הביעו את דעתם בנועם ובכבוד . המדריכה דניאל מארגון אקופיס התרשמה מאוד לטובה מתלמידי המגמה שבאקט ספונטני אספו פסולת לאורך המסלול ובכך הפגינו אכפתיות ,עניין ודאגה לנושא . תודה לארגון אקופיס שאפשר את ההדרכה החשובה וסייע במימון היום הזה לתלמידי המגמה.
תודה מיוחדת למדריכת אקופיס דניאל מירון שליוותה אותנו במהלך היום.