רכז/ת השכבה

  • רכז/ת: טלי אברהם

כיתות השכבה

בית השיטה

כיתה

שם המחנך/ת

חדר

יוד 1

אבירם שהרבני

מב"ר – תושב"ע + מחול

56

יוד 2

רקפת מנצור

אתגר – תיירות

53

יוד 3

עופרה לוי

ח"מ – ג"ג

57

יוד 4

זיו לנטין

מדעי הרפואה + ביולוגיה

61

יוד 5

קובי שביד

הנדסת תוכנה + אלק' שוחרות

23

יוד 6

טלי אברהם

פיזיקה + כימיה

52

יוד 7

מירי רוזנטל

אלק' + ביולוגיה

54

יוד 8

הלל הכט יהודה

ג"ג + מד"ח + תושב"ע

24

יוד 9

שרון סאסי

מד"ח + תושב"ע + ג"ג

59

יוד 10

מורן אופק כהן

מד"ח + חשמל שוחרות + תושב"ע

55

יוד 11

עוז ששון

חשמל + עיצוב + תושב"ע

51