אורי דרזי מנהל להקות הזמר של בית הספר שלנו מברך את קהילת בית הספר בחג מימונה שמח

אורי דרזי מנהל להקות הזמר של בית הספר שלנו מברך את קהילת בית הספר בחג מימונה שמח