אירוע הוקרה למורי החינוך הטכנולוגי – ראובן סופר מקבל את פרס מצטיין ארצי כרכז מגמה בתחום החשמל והאלקטרוניקה

אירוע הוקרה למורי החינוך הטכנולוגי

ראובן סופר מקבל את פרס מצטיין ארצי כרכז מגמה בתחום החשמל והאלקטרוניקה