בהצלחה למורים החדשים למדעי המחשב

בשנה האחרונה תלמידי כיתות ט' ו- י' ליוו מורים חדשים בתהליך כניסתם למערכת החינוך בחטיבה העליונה.

כל הכבוד לתלמידים אשר קיבלו את האורחים בסבלנות רבה ושיתפו פעולה לאורך כל הדרך.

בהצלחה למורים החדשים בדרכם החדשה!