בהצלחה לשוחרות ולשוחרים הצעירים!

מחיילים את השוחרים החדשים שלנו.
תאחלו להם בהצלחה!!!