בוקר בוגרים בשכבת י"ב

יום משמעותי ב״בוקר בוגרים״ בשכבת י”ב :
במסגרת היום, נפגשו התלמידים עם תלמידנו הבוגרים, המשרתים כעת ביחידות שונות בצה״ל( תודה לכל בוגרינו!🙏).

בנוסף ,התלמידים שמעו הרצאות מאת מחנכי השכבה ושירן שלם ,בנושא מוטיבציה לשירות משמעותי.