בוקר תוצרים של רשת עמל

בוקר תוצרים של רשת עמל
גאים בתלמידים המוכשרים שייצגו את בית ספרינו בכבוד רב!