בחינת בגרות מגמת כימיה במעבדת החקר

אתמול והיום נבחנו תלמידי מגמת הכימיה בשכבת יב בבחינת בגרות בעל פה במעבדת החקר. התלמידים נבחנו בבחינה קבוצתית שבה נדרשו להציג פרזנטציה של 10-15 דקות על המחקר שלהם ולאחר מכן הם נשאלו באופן אישי על עבודתם. התלמידים עמדו בכבוד בבחינה וציוניהם היו יפים.