בחירות למזכירות מועצת התלמידים של חטיבת הביניים

היום התקיימו בחירות בבית רם למזכירות מועצת התלמידים של חטיבת הביניים בהובלת אורין בראל.
קבלו בברכה את בעלי התפקידים שנבחרו:
יו״ר- גילי אברהמי ט5 סיו״ר – גילי צ׳חובר ט5⁩
מבקרת- נועה מוניוס בן-יוסף ח2⁩
מזכ״ל – מנואל אשורוב ט4⁩
יו״ר נוער וקהילה- שיר ברזילי ח3⁩
יו״ר שיווק ופרסום- יובל סבניצ’קר ט8
יו״ר אתית משפטית- מרום אלגלאי ח5
יו״ר ספורט- נועם אוחיון ח3
חברי המזכירות שנבחרו הבטיחו שמצפה לנו שנה מלאה בפעילויות ובעשייה חברתית, יש למה לצפות!