בנות כיתת מחול בהתרגשות לפני עלייה להופעה ראשונה בפני כיתות ו׳ שהתארחו בבית ספרנו