בנות כיתת מחול משכבת ז׳ בשיעור שמשנה קצת שיגרה !!!

בנות כיתת מחול משכבת ז׳ בשיעור שמשנה קצת שיגרה !!!