דמוקראטון תשע"ט – תלמידי י5 חוקרים את דילמת "סל התרופות"