הופעת כיתת מחול בפני תלמידי ו

כבוד לבנות כיתת מחול ז שהופיעו לראשונה בפני תלמידי כיתות ו מבתי ספר יסודיים שבאו להתארח בבית ספרנו