החינוך החברתי ערכי בבית הספר

התפיסה החינוכית העומדת ביסוד התכנית דוגלת בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי ובחיזוק הקשר שבין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת השונים לבין חינוך לערכים, למוסר ולמידת טובות. העיסוק בסוגיות ערכיות מטפח כישורים אישיים, בין אישיים וחברתיים, ומקנה כלים שונים לחיים. הבירור הערכי המשלב בהרחבת הידע מחבר את התלמידים להיסטוריה, לתרבות ולמורשת שלנו, מעצב זהות אישית, חברתית ותרבותית ומכשיר אותם לאזרחות פעילה במדינה דמוקרטית.

לביה"ס שלנו מסורת ארוכה עשירה ומגוונת של פעילות חברתיתי ערכית שמטרותיה

טיפול המעורבות החברתית, הגברת תחושת השייכות, גיבוש עולם ערכים הדוגל במימוש אחריות, ערבות הדדית יוזמה ונתינה, כבוד האדם וחיזוק החוסן הנפשי, שיסייעו קבלת הכרעות במגוון מצבים ויתרמו לצמיחתו החברתית והמוסרית של התלמיד גם להעלאת תחושת המוטיבציה, וגם שיפור ההישגים והגברת תחושת העצמאות.

מתפיסה חינוכית ערכית זו נגזרת תכנית חברתית ערכית שנתית עשירה ומגוונת

 • בשיעורי חינוך עיסוק במגוון נושאים בכל השכבה בהתאם לתוכנית הייעוצית, אקטואליה, חגים  

    ומועדים הקשורים במסורת ותרבות ישראל.

 • שילוב שיח ערכי בתחומי הדעת השונים, ובאורח החיים הבית ספרי.
 • הנושא השנתי – לדוגמה השנה – ירושלים ושנת האחדות – 50 שנה לאיחוד העיר.
 • תכנית תלת שנתית לקראת שירות משמעותי בצה"ל.
 • טיולים להכרת חבלי הארץ השונים וחינוך לאהבת הארץ.
 • חינוך למיניות בריאה ואחראית.
 • תכנית המאבק בסמים ובאלכוהול.
 • בטיחות בדרכים ומניעת תאונות.
 • התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית.
 • טיפוח קבוצת מנהיגות – מועצת התלמידים.
 • מסעות לפולין.
 • להקת זמר.
 • טקסים, הצגות, יום גיבוש, ביקור במוזיאונים, סדנאות, הפסקות פעילות, התרמת דם, קורס      

    עזרה ראשונה והרצאות במגוון תחומים.