הכנות לועדת פרס ארצי 4.2.20

שדרת הערכים

 

הכנות נבחרת הרובוטיקה

צוות הרובוטיקה FLL

צוות מדעי המחשב

 צוות יזמות     

שדרת הערכים