הכנות לקראת שלב הגמר בתחרות סייפסלאב – מורשתם של אילן, אסף ורונה רמון

היום לפני שנה הלכה מאיתנו רונה רמון, מייסדת הקרן על שם אילן ואסף רמון. בערבו של אותו היום, התכנסנו באולם אשכול הפיס, לבחור את הניסוי הזוכה בשלב חצי הגמר של פרוייקט Space lab, ברוחה של רונה, אנו ממשיכים לחנך, בבית ספרנו, למצויינות, יזמות ואחריות חברתית.
לאור מורשתם של אילן, אסף ורונה רמון, תלמידי הטכניון בתיכון ממשיכים גם היום בהכנות לקראת שלב הגמר בתחרות, שיתקיים בסוף ינואר ובו יבחר הניסוי שישוגר לחלל, במסגרת ההכנות, התקיימו היום פעילויות לזכרה של רונה רמון