הכנות ל״חלום ליל קיץ״ כיתת מחול וכיתת מנהיגות ותקשורת 

מתוך צילומי הוידיאו דאנס של כיתת המחול וכיתת מנהיגות ותקשורת 
משכבת ט׳ כחלק מההכנות למחזמר 
״חלום ליל קיץ״!!!